Heilige Jozefmaria Escrivá
“Naarmate we meer in de wereld zijn, zullen we meer in God opgaan.” (Heilige Jozefmaria)
heilige Jozefmaria, Stichter van het Opus Dei

Korte video's

Solidariteit

Hoe begrijpelijk zijn het ongeduld, de beklemming en de onstuimige wensen van hen die zich met hun van nature christelijke ziel niet willen neerleggen bij de individuele en sociale ongerechtigheid, die het menselijk hart kan voortbrengen (video 2'15'').

Dagelijkse tekst

“Ik aanbid U, ik bemin U, vermeerder mijn geloof”

Zeg Hem als je Hem ontvangt: Heer, ik vertrouw op U, ik aanbid U, ik bemin U, vermeerder mijn geloof. Steun mij in mijn zwakheid, U hebt immers in de Eucharistie willen blijven om - zelf zo weerloos - de zwakheid van uw schepselen weg te nemen. (De Smidse 832)

Door de heilige Mis bij te wonen zullen wij leren met ieder van de drie goddelijke Personen om te gaan. Met de Vader, die de Zoon voortbrengt, met de Zoon, die door de Vader wordt voortgebracht; met de heilige Geest die uit beiden voortkomt. Door ons te richten tot één van de drie Personen, richten wij ons tot één God. En door ons te richten tot de drie Personen, de Drie-eenheid, richten wij ons evenzeer tot één God, de enige en waarachtige. Houdt van de Mis, mijn geliefden, houdt van de Mis....

Heilige Jozefmaria Escrivá
“Naarmate we meer in de wereld zijn, zullen we meer in God opgaan.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei