H Jozefmaria Dagelijkse teksten

“De grootste gave van God aan de mensen”

Zeg Hem als je Hem ontvangt: Heer, ik vertrouw op U, ik aanbid U, ik bemin U, vermeerder mijn geloof. Steun mij in mijn zwakheid, U hebt immers in de Eucharistie willen blijven om - zelf zo weerloos - de zwakheid van uw schepselen weg te nemen. (De Smidse, 832)

Ik onthul niets nieuws met te zeggen dat er christenen zijn die een zeer armzalige opvatting hebben over de heilige Mis: voor sommigen is zij een uiterlijke plechtigheid, zo niet alleen maar een maatschappelijk gebruik. Dat komt doordat wij, in onze bekrompenheid, in staat zijn van de grootste gave van God aan de mensen een sleur te maken. De Mis, deze Mis die wij nu vieren, is, ik zeg het nog eens, op een heel speciale wijze het werk van de Allerheiligste Drie-eenheid. Aan zoveel liefde beantwoorden vraagt van ons een totale overgave van lichaam en ziel. Wij luisteren naar God, wij spreken met Hem, wij zien Hem en wij nuttigen Hem. En als woorden te kort schieten, zingen we en gebruiken we onze stem - Pange, lingua - om voor heel de mensheid de grootheid te verkondigen van de Heer.

De heilige Mis beleven, dat is aanhoudend in gebed blijven, de overtuiging hebben dat het hier, voor ieder van ons, gaat om een persoonlijke ontmoeting met God. We aanbidden, we loven, we vragen, we danken, we brengen eerherstel voor onze zonden, we zuiveren ons en we voelen ons, in Christus, één met alle christenen. (Als Christus nu langskomt, 87-88)