Nieuws van België

De Wereldjongerendagen te Krakau

De Wereldjongerendagen te Krakau

Aangesproken door de oproep van paus Franciscus zijn een veertigtal scholieren, studenten en jonge beroepslui van de club Narval en van de universitaire residenties Bauloy en Arenberg op het einde van de maand juli naar Polen gereisd om daar deel te nemen aan de 31e Wereldjongerendagen.

Bisschop Álvaro del Portillo

Mgr. Álvaro del Portillo wordt geboren op 11 maart 1914 in Madrid. Opvolger van Jozefmaria Escrivá en prelaat van het Opus Dei tot zijn overlijden in 1994, wordt hij op 27 september in Madrid zaligverklaard door kardinaal Amato

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (4 juni 2017)

Brief van de prelaat (4 juni 2017)

Gezinnen die verenigd zijn, die andere gezinnen helpen en zich laten helpen. De prelaat stelt in deze regels voor goed te blijven zorgen voor het gezin, geboorteplaats van de liefde.

Dagelijkse tekst

“De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig”

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. - Rogate ergo! Vraag derhalve de Heer van de oogst, dat Hij werklieden stuurt naar zijn veld. Het gebed is het meest doeltreffende middel om apostelen te winnen. (De Weg, 800)

De wereld weergalmt nog van de goddelijke uitroep: “Vuur ben Ik komen brengen op aarde, en wat verlang Ik anders dan dat het oplaait?” - En wat zie je: bijna overal is het uitgedoofd...

Wil jij je niet inspannen om die brand te verspreiden? (De Weg, 801)

Je zou graag deze geleerde voor je apostolaat willen winnen, en die andere invloedrijke, en ook nog die ander die zo verstandig is en zulke goede eigenschappen heeft.

Bid, doe verstervingen, en probeer ze door woord en...